Hermed indkaldes medlemmer af Brøndby Strand Fotoklub til ordinær Generalforsamling

22. feb. 2017 kl. 19:00 i klubbens lokaler i Mediehuset

 

Dagsorden

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fastsættelse af næste års kontingent
 7. Forelæggelse af budget
 8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer, og forslag fra bestyrelsen.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
 10. Valg af Formand for 2 år. (Claus genopstiller)
 11. Valg af kasserer for 1 år. (Per genopstiller)
 12. Valg af Bestyrelsesmedlem for 1 år. (Johnny genopstiller)
 13. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år (Lennard genopstiller)
 14. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år (Peter genopstiller)
 15. Valg af 2 suppleanter
 16. Valg af revisor og revisorsuppleant
 17. Eventuelt 

 

Vel mødt.